Solicita acum informatii:
+40 723 267 715

VEZI CAT POTI CASTIGA:


ECONOMISESTI:


CALCUL PRET ONLINE

Te vom contacta rapid.

AFLA PRETUL

        Prin „recipient butelie” se înţelege orice recipient transportabil, în care se poate obţine sau se dezvoltă o presiune mai mare de 0,5 bar la un fluid (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune).

Conform normelor în vigoare, un rezervor GPL expiră după 10 ani de la data înscrisă pe acesta si aceasta perioada de folosinta nu se poate extinde.

În Regulamentul CEE nr. 67 (R67), sunt mentionate cerințele specifice cu privire la echipamentul care trebuie utilizat. Pentru a demonstra siguranța recipientului in care se stocheaza GPL într-un incendiu, se efectueaza un test in poligoane amenajate special. (Bonfire)

Conform Ordin nr. 229 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 17 septembrie 2003 articolul 2.6, Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data poansonată pe placa de identificare sudată pe acestea.

Legi şi hotărâri

 

• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

• Decretul nr. 290/1997 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

• Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile care revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice-în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, republicatăîn 1997

• Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului”

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 11/1994

• Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipientele-butelii

 

Butelii sudate de oţel, transportabile şi reîncărcabile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL)

 

Evaluarea conformităţii recipientelor butelii se efectuează înainte de introducerea pe piaţăa acestora, de către organismele de certificare desemnate

Evaluarea conformităţii recipientelor butelii este confirmată prin:

- marcajul naţional de conformitate aplicabil categoriilor specifice de recipiente butelii şi certificatul pentru aprobarea de model ,în condiţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr 59/2002;

- marcajul european de conformitate aplicabil categoriilor specifice de recipiente butelii şi certificatul pentru aprobarea de model CE, în condiţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr 59/2002;

- marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE aplicat pe recipientul butelie în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 752/2002;

- marcajul de conformitate urmat de 7 cifre aplicat pe recipientul butelie de gaz petrolier

lichefiat (GPL) în condiţiile Regulamentului R 67 ECE-ONU Seria 01.

 

 
© Ultragaz 2016